Mediatiorsfederatie Nederland

Over de MfN

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan. De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.  De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediation beroep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register (voormalig NMI-register).

Mediationwet

Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie Nederland is de wetgevingsadvisering en de vertegenwoordiging van de belangen van mediators in het kader van de op stapel staande mediationwet.

MfN-register

De Mediatorsfederatie Nederland houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De federatie streeft er naar het register de status te geven van wettelijk register.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Wie maken deel uit van Mediatorsfederatie Nederland?

De volgende grote landelijke verenigingen van mediators hebben zich verenigd in de Mediatorsfederatie Nederland:

   -   Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
   -   Nederlands Instituut van Psychologen, sectie mediation (NIP)
   -   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
   -   Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
   -   Vereniging van Mediators in het notariaat (VMN)
   -   Vereniging van Mediators bij de Overheid (VMO)

MfN Reglementen en Regels

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid).

Mediation Reglement versie 1/2 2017

Download MfN Mediation Reglement versie 1/2 2017

Download de toelichting op het MfN Mediation Reglement versie 1/2 2017

MfN Gedragsregels versie 1/2 2017

Download MfN Registermediator Gedragsregels

Model Mediation Overeenkomst

Een model mediation overeenkomst zoals samengesteld door het MfN kunt u hier downloaden.